ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال معامله
پرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص ذینفعی مدعی است که مبایعه نامه عادی منعقد شده میان دو نفر، به دلیل فروش مال غیر صحیح نیست، می‌تواند تقاضای ابطال مبایعه‌نامه مذکور را در دادگاه مطرح کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره نحوه رسیدگی به این موضوع کسب نمایید.

1: پرونده ابطال معامله

شرح :

در صورتی که پس از فروش یک قطعه زمین و پرداخت کامل ثمن توسط خریدار، فروشنده همان زمین را به دیگری بفروشد، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه طرح دعوا و صدور رأی در این دعاوی، ابطال معامله و استرداد ثمن معامله را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد تقاضای ابطال مبایعه‌نامه را به دلیل موقوفه بودن مبیع در دادگاه مطرح نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع و جزئیات مربوط به آن اطلاعاتی کسب کند.

پرونده ابطال معامله

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی ابطال معامله و دریافت ثمن در دعاوی ملکی است، می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره این موضوع، نحوه رسیدگی و صدور رأی در مراجع قضایی به دست آورد.