ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه لایحه دفاعیه رفع نقص
لایحه رفع نقص

شرح :

در صورتی که شخصی درصدد رفع نقص دادخواست تقدیمی دادگاه است، می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق اقدام به رفع نقص نماید.