ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه لایحه پاسخ به دادخواست
لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

شرح :

در صورتی که شخصی در پرونده مطالبه وجه در مقام خوانده قرار گرفته است، با مطالعه نمونه لایحه فوق می‌تواند به دادخواست تقدیمی خواهان پاسخ دهد.

 احتراما در پاسخ به دادخواست  ............ موضوعِ پرونده شماره ..............  و به منظور تشحیذ خاطر جناب عالی به استحضار می‌رساند:

الف) پیشینه موضوع:

1-  اینجانب ..............  عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر ..............  و دارای پروانه کسب کتاب فروشی در ..............  می‌باشم. در یکی از ماموریت‌های پژوهشی دانشگاه به مقصد کشور ..............، با ..............  (دختر خواهان محترم) آشنا شدم که ضمن تحصیل به طور همزمان با بخش های فرهنگی رایزنی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند. در حاشیه این ماموریت، ایشان از فعالیت‌های چاپ و نشر کتاب توسط اینجانب در .............. آگاهی یافتند و از بنده خواهش کردند در صورت امکان از وجود برادرشان، .............. که دانشجو بوده و در تهران ساکن می‌باشند به هر طریق ممکن استفاده شود. تا بدین ترتیب ضمن تحصیل نامبرده در تهران و همکاری با انتشارات و کتاب فروشی ..............، بتوانند حق‌الزحمه و کمک هزینه‌ای را دریافت نمایند.

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا برای مشاوره و سفارش با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.