ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
لایحه دفاعیه خیانت در امانت
لایحه دفاعیه اتهام خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال يا اعتبارات و سوءاستفاده از اختيارات شرکت

شرح :

چنانچه پرونده ای با موضوع خیانت در امانت دارید می توانید برای دفاع از نمونه لایحه زیر استفاده کنید.

1) دفاع در قبال اتهام خيانت در امانت

2) دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از «اموال يا اعتبارات» شركت برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي (موضوع بند 3 ماده 258 قانون تجارت)

3) دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از «اختيارات» شركت برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي (موضوع بند 4 ماده 258 قانون تجارت)

لایحه دفاعیه خیانت در امانت چک

شرح :

.جهت دفاع در پرونده خیانت در امانت می توانید از نمونه لایحه زیر استفاده کنید

بخشی از لایحه:

همانطور كه مستحضريد در جرم خيانت در امانت احراز سوء نيت امين ضروري است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت خيانت در امانت نبوده بلكه سوءنيت در عمل مزبور شرط تحقق بزه مزبور است. بنابراين اگر شخصي به دليل مطالبات قبلي و به دليل ادعاي حقي از استرداد مال امين خودداري نمايد عمل وي خيانت در امانت نبوده بلكه دعوي حقوقي به شمار مي رود. در پرونده مطروحه نيز آنچه مسلم است آنكه موكله و شاكي محترم داد و ستدها و بده بستان‌هاي فراواني داشته‌اند كه چه بسا در يك زمان شاكي از موكله طلبكار گرديده و در زمان ديگر عكس اين مطلب صادق بوده است. آيا جز آن است كه موكله در تاريخ 26/12/83 با صدور يك فقره چك، مبلغ سي ميليون ريال در وجه شاكي محترم بابت پيش پرداخت گشايش اعتبار كارسازي نموده است. به فرض كه معني وجه دستي در معناي عاميانه آن تعبير گردد! آيا صدور همين يك فقره چك را نمي توان دليلي دانست بر طلبكار بودن موكل از شاكي؟ (هر چند كه تاريخ چك مزبور مقدم بر تاريخ چك موضوع شكايت باشد). يا آنكه شاكي محترم مدارك و اسناد غير قابل انكاري مبني بر طلبكاري از موكل دارد كه چك مورخ 26/12/83 مبناي صدور آن بوده است؟!!!

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شاکی در صدد ارائه لایحه تکمیلی در پرونده خیانت در امانت است، می تواند با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق اقدام نماید.

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه .............. مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می‌رساند:

الف)تشریح موضوع و سیر دادرسی پرونده تا کنون:

 چنانکه مستحضر می‌باشند و حسب محتویات پرونده، اینجانب ..............، وکیل ..............، (شاکی پرونده فوق) در تاریخ .............. شکایتی را ذیل عناوین خیانت در امانت، جرم موضوع ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار، جعل و استفاده از سند مجعول به طرفیت ..............  (مدیر مالی اسبق شرکت شاکی) طرح نمودم که به آن شعبه ( شعبه 5 بازپرسی سابق) ارجاع شد. خلاصه اظهارات اینجانب شامل مبانی، دلایل و مستندات شکایت که در فرم اولیه شکوائیه­‌ی ثبت شده و اوراق اظهارات شاکی در کلانتری .............. و همچنین شعبه .............. بازپرسی سابق مضبوط است؛ همچنین سیر دادرسی پرونده و اقدامات صورت گرفته در راستای تحقیقات مقدماتی، تا کنون به شرح زیر می‌باشد:...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.