پرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی از طریق سرقت چک‌های متعلق به دیگری اقدام به کلاهبرداری نماید، عمل وی از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و سرقت چک جرم مستقلی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه آشنا شوید. 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود