پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با توسل به وسایل متقلبانه اموال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، وجود مانور متقلبانه را از عناصر اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می‌دانند. 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود