پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود