قرارداد فیلم سازی

در صورتی که شرکتهای تجاری قصد انعقاد قرارداد به منظور تهیه قیلم های کوتاه تبلیغاتی را دارند می توانند از نمونه قرارداد فیلم سازی  فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :