قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

در صورتی که موجر یا مستاجر قصد دارد قراردادی جهت اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی تنظیم نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :