قرارداد فروش سهام

در صورتی که شخص حقوقی(موسسه یا شرکت) قصد فروش سهام خود را به شخص حقوقی دیگری دارد، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :