اظهارنامه مطالبه حق الوکاله وکیل

در صورتی که موکل از پرداخت حق‌الوکاله وکیل که در قرارداد وکالت توافق شده است امتناع ورزد، وکیل با استفاده از  اظهارنامه فوق و به صورت رسمی حق‌الوکاله خود را از وی مطالبه می‌نماید.

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :