اظهارنامه تقاضاي بازگشت به منزل و تمكين از سوي زوجه

در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه منزل زوج را ترک نموده و از تمکین امتناع ورزد، زوج می‌تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، بازگشت به منزل و تمکین را به صورت رسمی از وی تقاضا نماید. 

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32