اظهارنامه اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت

در صورتی که موکل به هر دلیلی از اقدامات وکیل خود ناراضی باشد می‌تواند وی را عزل کرده و در قالب نمونه اظهارنامه فوق، عزل وکیل از وکالت را اعلام نماید.

20 آذر 1395
مهرعلی محمدی

اظهارنامه قانونی عزل وکیل از وکالت پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32