لایحه دفاعیه در پرونده ابطال قرارداد غیرمنقول

در صورتی که خوانده در پرونده ابطال قرارداد غیرمنقول سعی در پاسخگویی به دادخواست تقدیمی دارد، می تواند از نمونه لایحه فوق استفاده نماید.

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :