اظهارنامه قانوني در اعلام عزل از وكالت به دلیل تجاوز وکیل از اختیارات

در صورتی که وکیل با تجاوز از حدود اختیارات خود در وکالتنامه موجب بروز خساراتی به ضرر موکل شود، موکل می‌تواند مراتب عزل وی را در قالب نمونه اظهارنامه فوق به وکیل ابلاغ نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32