لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا

در صورتی که محکوم علیه در پرونده رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا در پی تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی است می تواند از نمونه لایحه دفاعیه فوق به عنوان الگو استفاده کند و سپس اقدام نماید.

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :