دادخواست تخلیه ملک و مطالبه اجرت المثل (شورای حل اختلاف)

در صورتی که مستآجر پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک مورد اجاره امتناع کند، موجر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق، تخلیه ملک و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف را از شورای حل اختلاف تقاضا کند. 

دعوای تخلیه

 

به دلایل مختلف ممکن است موجر و مستاجر به اختلاف خورده و برای حل اختلاف خویش به مراجع قضایی مراجعه نمایند .

از عمده اختلافات بین موجر و مستاجر می توان به تخلیه مورد اجاره اشاره کرد . علت تخلیه می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 به آنها اشاره شده است . به عنوان مثال چنانچه مدت اجاره به پایان رسیده باشد موجر می تواند تقاضای تخلیه را از مرجع صالح بخواهد .

حال چنانچه موجر بخواهد مورد اجاره را تخلیه نماید باید به نکاتی توجه داشته باشد ، لازم به ذکر است مطالب آتی در مورد اجاره نامه هایی است که پس از سال 1376 منعقد شده اند ، البته این اصل استثنائاتی نیز دارد که در همان قانون به آن اشاره شده است .

1 – اجاره نامه باید یا رسمی باشد یا اگر نیست به امضاء موجر ، مستاجر و دو شاهد رسیده باشد و در دو نسخه تهیه شده باشد . اگر این چنین نباشد موجر نمی تواند تخلیه مورد اجاره را در زمان کوتاه انجام دهد .

2 – برای تخلیه مورد اجاره باید زمان قرارداد رسیده باشد و مستاجر آنجا را تخلیه نکرده باشد .

3 – اگر اجاره نامه رسمی باشد صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره را باید از دفترخانه ای که در آن سند تنظیم شده است تقاضا کرد . در این خصوص دفتر خانه اوراق اجراییه را جهت اقدام به اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید .

4 – اما اگر اجاره نامه عادی باشد جهت تخلیه مورد اجاره  شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی می باشد .

5 – در موارد ذکر شده ظرف یک هفته تخلیه ملک صورت می پذیرد .

6 – در این خصوص مالک باید ودیعه ای را که مستاجر به وی جهت مورد اجاره پرداخت کرده است به دایره اجرا تحویل دهد و اگر این کار را انجام ندهد تخلیه صورت نمی گیرد . و اگر موجر ادعای خسارتی داشته باشد باید به مرجع صالح جهت ورود خسارت دادخواست ارائه دهد و گواهی مبنی بر تسلیم آن به دایره اجرا تحویل دهد ، این امر باعث می شود تا مبلغ ودیعه به مستاجر تحویل داده نشود .

7 – چنانچه مستاجر نیز ادعای حقی بنماید می تواند آن را در مرجع صالح مطرح نماید اما این کار باعث توقف در اجرای تخلیه نمی شود .

8 – چنانچه اجاره نامه رسمی نباشد یا  در مورد اجاره نامه های عادی بر اساس شرایطی که ذکر شد تنظیم نشده باشد برای تخلیه عین مستاجره مانند دعاوی دیگر عمل می شود و موجر نمیتواند در ظرف یک هفته ملک را تخلیه کند ، یعنی موجر باید ابتدا دادخواست داده و وقت رسیدگی تعیین شده و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر شود ، زمانی که مدت تجدیدنظر خواهی تمام شد و  خوانده ، تجدیدنظر خواهی نکرد می توان حکم را اجرا کرد .

9 – مدارک لازم جهت طرح دادخواست نیزکپی مصدق سند مالکیت ، کپی مصدق قرارداد اجاره و کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مالک می باشد .

10 – هزینه دعوای تخلیه غیر مالی می باشد .  

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

 

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

ثبت نظر :