اظهارنامه مطالبه نفقه

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق، به صورت رسمی نفقه خود را مطالبه نماید.

3 اردیبهشت 1396
مجید ناصری صالح آبادویی

عالی بود پاسخ

3 اردیبهشت 1396
داتیکان

از لطف شما سپاسگزاریم کاربر گرامی پاسخ

3 اردیبهشت 1396
مجید ناصری صالح آبادویی

پاسخ

22 دی 1395
رضا نوری

پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32