دادخواست اجرای حکم خارجی

چنانچه شخص محکوم  له تقاضای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی  را در کشور ایران داشته باشد، بایستی با رعایت شرایط شکلی  مندرج در قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ثبت دادخواست خود در دادگاه صالح اقدام نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و تطابق آن با قانون در وقت فوق العاده به دعوای فوق رسیدگی نموده و در قالب قرار قبولی و یا رد  نسبت به آن تصمیم گیری می نماید. قرارقبولی قطعی است، ولی خواهان می تواند نسبت به قرار عدم قبولی در محاکم تجدیدنظر اعتراض نماید. می توانید با استفاده از نمونه دادخواست فوق نسبت به اجرای حکم خارجی اقدام نمایید.

اجرای حکم خارجی

 

1 – احکام پس از صدور از مرجع صلاحیتدار و پس از قطعیت به اجرا در‌می‌آیند. برای به اجرا در آمدن احکام، کسی که رای به نفع او صادر شده است باید به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و با تشکیل پرونده اجرایی حکم را اجرا نماید.

2- اما اگر حکم صادره از دادگاههای ایران نباشد و در کشور دیگری صادر شده باشد و بخواهد در ایران اجرا شود موضوع کمی متفاوت می‌شود. به این صورت که کسی که حکم به نفعش صادر شده است باید اقداماتی را در این خصوص انجام دهد و پس از آن می‌تواند حکم را اجرا نماید.

3- در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی در این مورد صحبت شده است.

4- به صورت کلی احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی اگر دارای شرایط زیر باشند قابل اجرا در ایران هستند:

الف) حکم از کشوری صادر شده باشد که احکام دادگاههای ایرانی در آن قابلیت اجرا داشته باشد.

ب) حکم صادره نباید خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ایرانی باشد. برای مثال اگر حکمی در خارج از ایران صادر شده باشد که فرزندی که نامشروع می‌باشد از پدر خود ارث ببرد این حکم به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه ایرانی قابلیت اجرا را ندارد.

ج) حکم صادره با عهود بین‌المللی که ایران آنها را امضاء کرده نباشد. همچنین حکم صادره نباید مخالف قوانین نیز باشد.

د) حکم صادره در کشوری که صادر شده است قطعی و لازم الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.

ذ) در خصوص حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران حکم مخالفی صادر نشده باشد.

ر) موضوعی که نسبت به آن رای صادر شده است نباید طبق قوانین ایران در ایران رسیدگی می‌شده است.

ز) حکم صادره نباید مرتبط با اموال غیرمنقول واقع در ایران باشد.

ه) دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

5- کسی که می‌خواهد حکم دادگاه خارجی را در ایران به اجرا دربیاورد باید دادخواستی را به دادگاه شهرستان محل اقامت محکوم‌علیه بدهد. اگر محل اقامت محکوم‌علیه مشخص نباشد دادگاه شهرستان تهران صالح می‌باشد.

6- اگر بین ایران و کشوری که حکم را صادر کرده در خصوص اجرای احکام، قرارداد خاصی بسته شده باشد بر اساس آن معاهده عمل می‌شود.

7- برای اجرای حکم، کسی که به نفع او حکم صادر شده است باید دادخواستی به مرجع صالح تقدیم کند. بعلاوه دادخواست مدارکی نیز باید ضمیمه آن شود:

الف) یک نسخه از رای صادره که بوسیله مامور سیاسی همان کشور برابر اصل  شده است. ترجمه رسمی گواهی شده فارسی آن نیز باید ضمیمه شود.

ب) دستور اجرای حکم صادره از طرف مقام صلاحیتدار با ترجمه گواهی شده آن.

ج) گواهی نماینده سیاسی کشور ایران در کشور صادرکننده حکم یا گواهی نماینده سیاسی آن کشور در ایران در خصوص صدور دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

د) گواهی امضاء نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران توسط وزارت امور خارجه.

8- دادگاه با بررسی مدارک یا قرار قبولی را صادر می‌کند یا قرار رد را صادر می‌نماید.

9- قرار قبولی قطعی است اما قرار رد قابل اعتراض می‌باشد و متقاضی می‌تواند ظرف 10 روز از آن تجدیدنظرخواهی کند.

10- دادگاه تجدیدنظر با بررسی موضوع یا قرار صادره را تایید می‌نماید که در این صورت رای صادره قطعی می‌شود. اما اگر دادگاه اعتراض را وارد دانست قرار قبلی فسخ کرده و امر به اجرای حکم مذکور می‌نماید.

11- احکام مذکور بر اساس قانون اجرای احکام مدنی به اجرا در‌می‌آیند.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 66128096 و 66578430 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ناشر سند : زینب عباس زاده مشاهده پروفایل ناشر

زینب عباس زاده وکلای دادگستری
شماره پروانه:
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :