اظهارنامه استرداد جهیزیه

چنانچه در اثر اختلافات فیمابین زوجین، یکی از طرفین درصدد مطالبه جهیزیه خود برآید، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق استرداد جهیزیه را مطالبه نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32