print-icon

دادخواست ابطال اجاره نامه رسمی (صوری)

در صورتی که طرفین عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد در مشاوران املاک، قرارداد دیگری را جهت محاسبه دارایی و تقدیم به اداره امور مالیاتی به صورت رسمی منعقد کنند و این قرارداد موجب بروز مشکلاتی برای مستأجر گردد، مستأجر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق ابطال اجاره‌نامه صوری را از مراجع قضایی تقاضا نماید. 

ناشر سند : محمد علی شالچیان تبریزی مشاهده پروفایل ناشر

محمد علی شالچیان تبریزی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
19201
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :