پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی متعاقب محکومیت و  اجرای حکم خلع ید اقدام به تصرف مجدد ملک نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.

 

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود