اعتراض به رای دیوان عدالت اداری در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری

  موضوع: اعتراض کارفرما به رای اداره کار در مورد حقوق کارگر پس از اتمام کار

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

ثبت نظر :