پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل امضا اقدام به بردن مال غیر نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

 

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود