اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

در صورتی که سرپرستی و حضانت فرزند با یکی از طرفین، ولی فرزند در اختیار دیگری باشد، می توان به صورت رسمی و  با  ارائه نمونه اظهارنامه فوق  تحویل فرزند را درخواست نمود.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32