قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی و خرید تجهیزات مورد نیاز برای امر خاصی است، طرفین قرارداد، پیمانکار و کارفرما می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :