1: قرارداد بیع قطعی ملک

در صورتی که شخصی قصد دارد ملک خود را به صورت قطعی به دیگری بفروشد، طرفین قرارداد، بایع و خریدار می‌توانند از نمونه قرارداد بیع فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :