قرارداد رسمی انتقال قطعی طبق حکم دادگاه (سند انتقال اجرایی)

قرارداد رسمی انتقال قطعی به وسیله اصیل یا وکیل دادگستری به وکالت از اصیل در دفترخانه تنظیم می گردد وفق احکام قطعی محاکم صوررت گرفته و به انتقال اجرایی شهرت دارد. در واقع نمونه از اسنادی است که در نتیجه اجرای احکام دادگستری تنظیم می شود. در این قسمت می توانید نمونه ای  از این قراردادها را مشاهده نمایید.

ناشر سند : دکترمحمد شکیبی نژاد مشاهده پروفایل ناشر

دکترمحمد شکیبی نژاد
شماره پروانه:
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: درخواست ها اعم از مشاوره مطالعه تحریر خودرابانمره موبایل ذکرشده رابا What,s app یا از طریق پنل پورتال سایت حتمااقدام کنید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :