قرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

در صورتی که اشخاص حقوقی قصد دارند قراردادی با موضوع شناسايي و استخراج مشكلات اجرایي و ارائه خدمات آموزشي جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد HSE ، با یکدیگر منعقد نمایند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :