قرارداد مشارکت در ساخت بنا

در صورتی که شخصی به عنوان مالک قصد دارد برای احداث بنا در ملک خود با شخص دیگری مشارکت نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :