لایحه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

در صورتی که درصدد اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی هستید، می توانید از نمونه لایحه دفاعیه فوق به عنوان الگو استفاده نمایید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :