پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

در صورتی که شخصی مرتکب روابط مشروع یا زنای به عنف شود، در مراجع کیفری تحت تعقیب قرارگرفته و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. برای آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرایم می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود