پرونده قتل عمدی

در صورتی که شخصی متهم به قتل عمدی شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.

نتیجه:

یک سال حبس تعزیری و قرار موقوفی تعقیب به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام : قتل عمدی
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه عمومی و انقلاب جاجرم ، شعبه سوم عمومی .
شماره پرونده :213/79
شماره دادنامه : 51/459
قاضی رسیدگی کننده : آقای ظفری
نتیجه پرونده : یک سال حبس تعزیری و قرار موقوفی تعقیب به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی

ماده 295 و 616 قانون مجازات اسلامی

موضوع شکوائیه (قتل عمدی ـ 79/3/30)


در تاریخ فوق برابر گزارش افسر وقت کلانتری 11 مبنی بر اینکه فردی بر اثر تیرخوردگی در بیمارستان امام رضا (ع) می باشد، بلافاصله اکیپ گشت جهت بررسی به بیمارستان عزیمت نموده و مشاهده گردید فرد جوانی بنابر اظهارات همراهان مهدی د... می باشد که حدوداً 17 سال سن دارد به صورت خون آلود فوت نموده، همراهش که خود را علی اکبر م... فرزند یحیی 26 ساله معرفی نمود، اظهاردتشت متوفس بوسیله شلیک گلوله توسط شخصی به نام چنگیز س... در کوه آلاداغ فوت نموده که جسد تحویل سردخانه بیمارستان امام رضا (ع) گردید و همراه متوفی جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت شد.


 


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


متهم چنگیز س... فرزند محمدحسن 23 ساله شغل حسابدار باسواد اهل و مقیم شیروان، چگونگی تیراندازی منجر به فوت آقای مهدی د... را شرح دهید؟


ـ من همراه با علی اکبر م... در داخل چادر نشسته و تصمیم به گشت زنی در محیط قُرُق شده ارتش را داشتیم که ناگهان اسلحه را برداشته و به بیرون از چادر رفتیم. در این حین علی اکبر گفت اسلحه را من بر می دارم. اسلحه را از دست همدیگر می کشیدیم. ناگهان مهدی جلوی در ظاهر شد و در همان حال اسلحه شلیک شد و بعد او را با موتور به بیمارستان رساندم.


س: چه کسی مبادرت به تیراندازی کرد. اسلحه موجود از چه نوعی بود و متعلق به کیست ؟


ج: معلوم نیست. چرا که هر دو ما اسلحه را می کشیدیم. نفهمیدیم چه کسی شلیک کرد. اسلحه از نوع ساچمه ای بوده و  نمی دانم مال کیست . ولی احتمالاً متعلق به صاحب کار باشد که آقای ک... است.


س: آیا صاحب کار اجازه استفاده از سلاح را داشته و الآن کجاست ؟


ج: اطلاع ندارم. آقای ک... ساکن تهران است و آدرس دقیقی از وی ندارم.


س: شما ضمن اینکه خودت قبول داری که شلیک توسط شما انجام شده، آیا اظهارات علی اکبر م... را قبول دارید ؟


ج: بله، قبول دارم.


ـ متهم علی اکبر م... فرزند یحیی 26 ساله کارگر بی‌سواد اهل و ساکن شیروان، چگونگی تیرخوردگی را مشروحاً بیان کنید ؟


ج: من با آقای چنگیز س... بعد از صرف نهار جهت گشت از داخل چادر بیرون آمدیم. چنگیز اسلحه را برداشت. به اوگفتم اسلحه را به من بده که وی گفت خودم اسلحه را بر می دارم. هنوز از داخل چادر بیرون نرفته بودیم که وی سر اسلحه را گرفته بود و به سمت بیرون شلیک کرد که مهدی چند متر با ما فاصله داشت. ناگهان پس از شلیک با چنگیز او را به بیمارستان بردیم.


س: آیا شما متوفی را می شناسید ؟


ج: خیر، نمی شناسم.


س: اسلحه متعلق به چه کسی است و چند تیر با اسلحه شلیک شد ؟


ج: متعلق به آقای ک... است و یک تیر شلیک شد.


س: اینکه چنگیز شلیک کرد ، چه دلیل و مدرکی دارید. آیا حاضرید با چنگیز مواجهه حضوری شوید ؟


ج: دلیل و مدرکی ندارم. ولی حاضرم قسم بخورم که چنگیز شلیک کرد.  بله حاضرم عین واقعیت را بگویم.


س: آیا چنگیز با مهدی اختلافی داشت و یا جرّ و بحثی کرده بودند؟


ج: خیر، اختلافی نداشتند و جرّ و بحثی هم نکردند.


 


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


ـ متهم علی اکبر م.. : دفاع بنده این است که ما فامیل هستیم و هیچگونه عمدی در کار نبوده ،  بلکه یک حادثه و پیش آمد از جانب الهی بوده. من به صراحت و  با سوگند یاد می کنم که صحت موضوع را برایتان به اثبات برسانم و از شما عاجزانه تقاضای کمک  دارم. با درنظر گرفتن سرپرستی مادرخود و دوخواهر و برادر و همسرم.


 


اظهارات شهود


1- حسین الف... فرزند شیرمحمد 38 ساله چوپان اهل و مقیم آشخانه بعنوان شاهد هرچه می دانید بیان نمایید ؟


 ـ بنده  از زبان دیگران شنیده ام که آقای مهدی د... به چنگیز و علی اکبر و علی ش... در مورخه 30/3/79 حدوداً ساعت 16 در حال استراحت در چادرشان بودند که چنگیز با اسلحه شکاری بصورت شوخی به  سمت مهدی گرفته و در نهایت تیر به وی شلیک شده و از چیز دیگری خبر ندارم.


2- علی ش... فرزند قدرت 28 ساله کارگر باسواد اهل و مقیم چهاربید، بعنوان شاهد هرچه می دانیدبیان کنید؟


ـ ما داخل چادر نشسته بودیم . مهدی آمد و یک لیوان چایی با هم خوردیم و بعد مهدی بلند شد که برود گفت به من یک دارو بده. من  رفتم از داخل چادر دیگر بیاورم که صدای شلیک گلوله ای را شنیدم . از چادر بیرون رفتم دیدم مهدی افتاده. او را بلند کردیم و به بیمارستان  بردیم . دیگر اطلاعی ندارم .


3- قلی ق... فرزند محمدرحین 35 ساله چوپان اهل بجنورد مقیم  روستای کلاته پیاز ، بعنوان شاهد در خصوص فوت آقای مهدی د... هرچه می دانید بیان کنید ؟


ـ بنده  از زبان معتدمدین شنیدم که مهدی د... با چنگیز و علی اکبر و علی در کوه آلاداغ داخل چادر در حال استراحت بودند که چنگیز بصورت شوخی اسلحه را به سمت مهدی گرفته و تیر شلیک شده و دیگر اطلاع ندارم .


4- علی ر... فرزند آقاخان 74 ساله شغل نگهبان بی سواد اهل و مقیم چهاربید، بعنوان شاهد هرچه می دانید بیان کنید ؟


ـ بنده  از زبان عموی مهدی شنیدم که گفت پسر برادرم در کوه آلاداغ توسط شخصی به نام چنگیز با اسلحه شکاری زخمی شده و  قبل از رسیدن  به بیمارستان فوت نموده . دیگر اطلاعی ندارم.


 


قرار دادسرا (قرار عدم صلاحیت )


در خصوص اتهام قتل عمدی مرحوم مهدی د... توسط چنگیزس... که علی اکبر م... و دیگران حضور داشته اند، طبق تحقیقات اولیه انجام شده متهم با صدور قرار در زندان بجنورد بازداشت است . بعلت وقوع جرم در حوزه استحفاظی جاجرم با استناد به ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی جاجرم صادر و اعلام می شود.


 


قرار صادره ( بازداشت )


قرار بازداشت موقت آقای چنگیز س... صادر شد و به زندان بجنورد معرفی گردید.


   • روند پرونده  در اجرای احکام کیفری 


در تاریخ79/10/1  آقای چنگیز س... در دایره اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد اسلحه متعلق به آقای ک... صاحب کار اینجانب است و اسلحه مذکور دارای جواز به نام ایشان است و آدرسی از ایشان ندارم. در تاریخ 79/10/11 آقای چنگیزس... بصورت مشروط آزاد و پرونده از آمار کسر و بایگانی شد.

رأی دادگاه


در خصوص اتهام آقای چنگیز س... فرزند محمدحسن 24 ساله ساکن و اهل شیروان فعلاً محبوس در زندان مرکزی بجنورد دائر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم مهدی د... فرزند نصرت بوسیله  اسلحه کمرشکن تک لول، با عنایت به مجموع محتویات پرونده واظهارات مقرون به صحت متهم مبنی بر اینکه من نمی دانستم که اسلحه پُراست و  دامادمان علی اکبر م... گفت بده قرقاول را بزنم. گفتم فشنگ نداریم. اسلحه هم امانتی است. من برگشتم که به قرقاول نگاه کنم. پایم به سنگ گیر کرد و نفهمیدم چگونه دستم به ماشه خورد و شلیک شد و به ایشان خورد که بلافاصله موتور را روشن کردیم و با علی اکبر به بیمارستان آمدیم . با توجه  به تحقیقات انجام شده از سوی مأموران آگاهی بجنورد و اظهارات شهود عینی حادثه که همگی حاکی از وجود وحدت قصد و نتیجه و یا تصمیمی قبلی برای ارتکاب جرم است و به عبارتی قید عمدی بودن جرم منتفی است ، بنابراین دادگاه با بررسی و امعان نظر در مجموع اوراق پرونده و  شکایت اولیه شاکی خصوصی و گزارش مأموران آگاهی و اظهارات مقرون به صحت و  بی شائبه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده ضمن ردّ عمدی بودن قتل بزه انتسابی به متهم یادشده در حد قتل غیر عمدی مرحوم مهدی د... در نظر دادگاه محرز و مشخص و دادگاه بنا به اظهارات یادشده و به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخه 2/7/79 از حیث جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و نسبت  به جنبه عمومی و حق اللهی آن با استناد به ماده 295 و 616 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل یک سال  حبس بعنوان تعزیر محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و  ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود.


(آقای ظفری، رئیس شعبه سوم  دادگاه عمومی جاجرم 79/7/30)


 


رأی دادگاه (آزادی مشروط)


پیرو تقاضای چنگیز س... فرزند محمدحسن 24 ساله اهل و ساکن شیروان فعلاً محبوس در زندان مرکزی بجنورد به اتهام قتل غیر عمدی مهدی د... فرزند نصرت، نظر به  اینکه مشارالیه به تحمل یک سال حبس بعنوان تعزیر محکوم و بیش از نصف محکومیت خود را طی نموده و  حسن رفتار وی در زندان به موافقت رئیس زندان رسیده و قاضی محترم اجرای احکام نیز موافقت خود را با آزادی مشروط زندانی اعلام داشته و به نظر می رسد ایشان در مدت گذران محکومیت متنبه شده و پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد ، بنابر این دادگاه  به جهات یادشده با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی حکم  به آزادی مشروط محکوم علیه چنگیز س... به مدت دو سال  را اعلام می نماید. بدیهی است درصورت ارتکاب جرم، مجدداً باقیمانده محکومیت وی به اجرا در خواهد آمد.


(آقای ظفری، رئیس شعبه دادگاه عمومی جاجرم79/10/27)

با عنایت به تبصره3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بر اثر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل و یا ضرب و یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد، حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب و یا جرح در حکم  شبه عمد خواهدبود که از یک تا سه سال حبس طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم که در این پرونده محکوم علیه به یک سال حبس تعزیری محکوم  شده که پس از گذراندن نیمی ازمجازات، طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی، تقاضای آزادی مشروط نموده که با موافقت قاضی ناظر زندان، آزادی مشروط وی پذیرفته شده و این نکته قابل توجه است که در این پرونده قتل در داگاه عمومی رسیدگی شده، چون در سال 79 دادسرا هنوز احیا نشده بود و در سال 81 پس از احیاس دادسرا، قتل طبق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استانها قرار گرفت.