پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

در صورتی که شخص یا اشخاصی با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت نمایند، در مراجع کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید. 

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود