پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به اخذ پایان کار

در صورتی که شخصی خواهان الزام دیگری به تنظیم سند رسمی و اخد پایان کار است، می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید و از روند رسیدگی و رأی صادره آگاهی یابد.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود