پرونده الزام خوانده جهت ایفاء تعهدات

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی از جزئیات این موضوع، الزام وی به ایفای تعهدات را از دادگاه تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود