پرونده الزام به تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه

در صورتی که شخصی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده از تنظیم سند برای وی خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، الزام وی به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود