پرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

در صورتی که اشخاصی در نزاع دسته جمعی شرکت نمایند، مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات مقرر محکوم می‌گردند و در صورتی که جراحاتی بر یکدیگر وارد نمایند به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهند شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود