پرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

در صورتی که کارفرما در مهلت قانونی از ارائه مدارک حقوق و مزایای کارگران سرباز زند، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود