پرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

در صورتی که شخصی به تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری متهم شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابد.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود