1: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

در صورتی که شخصی اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این جرم و مجازات آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 76 ضربه شلاق تعزیری

شماره پرونده: 941548
شعبه 22 دادگاه انقلاب

مواد 134 و 215 قانون مجازات اسلامی
بند 5 ماده 8 و بند 2 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام

در صورت‌مجلس آمده است: در تاریخ 94/6/9 یک فروشنده حرفه‌‏ای توسط دو استوار شناسایی شده است. در بخش کلانتری 116 مولوی با اقدام سریع این‏ها در همان حال مقدار 16300 گرم مواد کشف و ضبط شده است و مبلغ 497 هزار تومان نیز از فروش مواد با وی بوده که خود نیز اعتراف کرده است و عامل اصلی فروش مواد در این پارک او بوده درآمد خود را حدود یک میلیون و دویست هزار تومان اعلام کرده است.


برگ پذیرش متهم در بازداشتگاه موجود است: ( بینی‏‌اش را عمل کرده و روی بازوهای راست و چپ خالکوبی دارد.)


 فرم تفهیم حقوق متهمین مطابق ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و ضمیمه گشته است.


اظهارات متهم:


اتهامات را رد کرده است و گفته سابقه کیفری ندارد. پرده فروش است و دنبال پسرخاله‌‏اش در پارک می‏‌گشته و به زور مأمورین از او امضا گرفته‏‌اند. اینها را کلانتری 116 به پایگاه هفتم مبارزه با مواد مخدر فرستاده است.


صورت‌جلسه تحویل و آزمایش نوع مواد مخدر مکشوفه به انبار در پرونده دیده می‏‌شود:


24 سانت هروئین بدون لفاف و 93 سانت هروئین با لفاف و 16 گرم هروئین بدون لفاف و 189 گرم هروئین با لفاف موجود است.


فرم استعلام سابقه کیفری متهم در پرونده هست.


برگ تحقیق از متهم:


مواد فروش نیستم. سابقه مواد دارم و مواد متعلق به خودم است و پول‏ها برای قرعه‏‌کشی خواهرم است و به او تحویل دهید.


قرار وثیقه به میزان سه میلیارد ریال صادر شده است.


بر گه بازداشت بازداشتگاه قزل حصار نیز هست.


نظر کارشناس در مورد ارزیابی مبلغ ملک مورد وثیقه متهم استعلام شده است.


نظریه کارشناسی:


ارزش ملک را سه میلیارد ریال اعلام کرده بدون احتساب بدهی به اشخاص و شهرداری و بازداشت و غیره.


قرار قبولی وثیقه صادر شده است.


به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران نامه زده‌‏اند که در صورتی که پلاک 687 به شماره ثبتی 1479 در رهن و بازداشت و از سایر جهات در توقیف نبوده و تعارض نیز نداشته است و به عنوان وثیقه می‏‌تواند قرار گیرد، اعلام شود.


اداره ثبت اعلام کرده است که ملک در بازداشت است.


خانمی با ارائه کپی مصدق سند مالکیت و کارت ملی وثیقه گذاشته است.


از متهم انگشت‏‌نگاری به عمل آمده است.


در وقت فوق‌العاده قرار جلب به دادرسی صادر شده است.


کیفرخواست به اتهام نگهداری 26/16 گرم هروئین و استعمال هروئین به استناد مواد 8 و 19 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 صادر گردیده است. تاریخ وقوع جرم 94/6/9 می‌‏باشد. متهم ده روز برای معرفی وکیل مهلت خواسته است. اظهاراتش را با اثر انگشت گواهی کرده است. بنابراین برای او از طریق کانون وکیل تسخیری درخواست شده است و به وکیلش ده روز مهلت مطالعه پرونده‏ برای تعیین وقت رسیدگی داده شده است. (مطابق مواد 387 و 388) قانون آیین دادرسی کیفری).


وکیل تقاضای تعیین وقت رسیدگی کرده است. وقت رسیدگی به وکیل و خواهر متهم و به معاونت محترم دادستان هم وقت رسیدگی برای حضور نماینده دادستان ابلاغ شده است.


صورتجلسه دادگاه:


نماینده دادستان تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. وکیلش او را جوانی نورس و گرفتار در بند مواد دانسته که اقرار کرده و امکان اصلاح دارو و تقاضای تخفیف برای وی کرده است. به عنوان آخرین دفاع آماده است: متهم جوانی 24 ساله است و حبسش کمکی نمی‏‌کند و هزینه‌‏های گزاف دولتی دارد و حداکثر تخفیف مجازات قانونی و مجازات جایگزین حبس را خواستار شده است.

 در خصوص اتهام متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر به شرح کیفرخواست مستند به مواد 134 و 215 قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده 8 و بند 2 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 89/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب ازحیث نگهداری مواد به 11 سال حبس تعزیری و 50 میلیون ریال جزای نقدی و 70 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت و از حیث استعمال به ده میلیون ریال جزای نقدی و 76 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‏‌نماید. رأی صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف 20روز قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دستور ابلاغ رأی به مسئول واحد ابلاغ صادر شده است.