2: پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

در صورتی که شخصی مواد مخدر، حمل و نگهداری نماید، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و از جهت نگهداری جمعاً 10/7 گرم هروئین به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و شش سال حبس و چهل ضربه شلاق

شماره پرونده 87/460093 /م
شعبه 22 دادگاه انقلاب

بند 4 ماده 8 و ماده 16 و ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

گزارش از اکیپ عملیاتی پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب (501) به ریاست پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر:


موضوع


 دستگیری فردی و کشف مقدار حدود پنج گرم و شصت سانت کراک با لفاف در 14 بسته و حدود ده گرم هروئین آماده فروش.


در محدوده میدان شهید سروری مأمورین به وی مشکوک می‌شوند. صورتجلسه توزیع مواد مخدر هست که مشخصات و سمت مأمورین هم درج شده است و اقدام به معامله صوری خرید کراک از وی می‏‌نمایند و سایرین وارد عمل شده و او را دستگیر می‏‌کنند.


اظهارات متهم


سی ساله ـ کارگر بنایی ـ متأهل ـ دارای 2 فرزند ـ سیکل ـ بدون سابقه کیفری. قبول دارم که مواد را جهت فروش تهیه کرده‌ام. از میدان پاسگاه نعمت‏ آباد از فردی به هویت علی که مواد را با موتور آورد و به من داد. آدرس دقیقش را ندارم. مواد را امروز به مبلغ ده هزار تومان خریدم  و می‏‌خواستم دانه‏‌ای دو هزار تومان بفروشم. هفت ماه است تریاک مصرف می‌کنم. خودم خانه دارم.


صورتجلسه بازرسی بدنی هم در پرونده هست. گزارش نهایی هم هست که به دادسرا ارجاع شده است. استعلام از دایره قضایی موجود است که متهم در تاریخ 23/10/87 به اتهام 2 گرم هروئین که گروه 301 کد دسترسی 94161 بازداشت شده‌است.


صورتجلسه تحویل و ورود مواد مخدر مکشوفه به انبار هم هست.


متهم در جلسه بازپرسی اظهارات قبلی‌اش را تکرار کرده‌است.


به اتهام اعتیاد و نگهداری مواد، وثیقه به میزان سیصد میلیون ریال صادر شده‌است. برگ بازداشت و انگشت‏ نگاری هم ضمیمه شده‌اند.


دادگاه به دادسرای نورآباد نیابت داده تا پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی املاک چنان‏چه بیش از سیصد میلیون ریال ملک معرفی شده ارزش دارد و متعارض دیگری ندارد و در رهن نباشد نسبت به توقیف ملک در اداره ثبت املاک و تکمیل فرم وثیقه اقدام و سپس با صدور قرار قبولی وثیقه نتیجه را با اوراق محصله به این شعبه ارسال نمایند. هزینه کارشناسی یکصد میلیون ریال برآورد شده‌است. کروکی خانه درج گردیده‌است. کارشناس ملک را سی و پنج میلیون تومان ارزیابی کرده‌است.


دادیار شعبه دوم دادسرای شهرستان دلفان دستور بازداشت ملک را صادر کرده‌است. سند ملک و کارت شناسایی مالک نیز موجودند.


قرار قبولی وثیقه صادرشده است. آزادی زندانی به‏ بازداشتگاه طی نامه ‏ای ابلاغ شده‌است.


مطابق بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب قرار مجرمیت صادر شده است، اما به لحاظ عدم کفایت دلیل به موجب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر شده‌است.


کیفرخواست مجددا صادر شده است. ابلاغیه به فرماندهی پاسگاه نیروی انتظامی پاسگاه نعمت ‏آباد سپرده شده که بعد از ابلاغ گفته آدرس متهم نقص داشته و وی در محل شناسایی نشده‌است. متهم از قزل‏ حصار آزاد شده است. به وثیقه‏ گذار برای احضار متهم اخطاریه صادر شده‌است.

در خصوص اتهام متهم به حمل و نگهداری مقدار حدود پنج گرم و شصت سانت کراک با لفاف در 14 بسته جهت فروش، حسب گزارش مرجع انتظامی، محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده، کشف مواد از متهم و توزیع مواد مکشوفه و اقرار صریح متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی محرز و مسلّم و  با عنایت به بند 4 ماده 8 و ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت پنج میلیون ریال  جزای نقدی و از جهت نگهداری جمعاً 10/7 گرم هروئین به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و شش سال حبس و چهل ضربه شلاق محکوم گردید، مواد به نفع دولت ضبط گردید. ایام بازداشت از حبس محاسبه و کسر گردید. رأی حضوری و در اجرای ماده 32 قانون صدرالذکر قطعی و لازم‏ الاجراست.