2: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

در صورتی که شخصی تحت عنوان توزیع مواد دارویی، اقدام به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با این جرایم کسب نمایید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت

شماره پرونده: 930730 / ب
شعبه 22 دادگاه انقلاب

ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 و اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 79/12/10 مجلس
ماده 215 قانون مجازات اسلامی

تصویر مواد مکشوفه در پرونده موجود است. گزارش از شخص نامعلوم گرفته که گفته عطاری در جنت‏ آباد به خرید و فروش مواد مشغول است.


گزارش دستگیری: براساس تماس تلفنی مأموران در محل حاضر شدند و8 عدد قرص ترامادون 40 میلی گرمی، 12 عدد ترامادون 200 میلی، 10 عدد ترامادون 20 میلی ‏گرمی، 11 عدد قرص پنج میلی، سه ورق ده تایی مجموعاً سی قرص 100 میلی، 65 بسته 9 عددی کپسول دست‏ ساز مشکوک به روان‏گردان و تعداد 164 گرم قرص قهوه‏‌ای با مارک VJP که مجموع کل قرص‏های کپسولی و قهوه‏ ای 885 گرم بوده کشف و ضبط و برابر هماهنگی به عمل آمده جهت انجام آزمایشات و... صورتجلسه شد. 


اظهارات متهم:                                     اتهام: حمل و نگهداری مواد مخدر


فاقد محکومیت کیفری.


فروشنده مواد مخدر نیستم و مرا از روی دشمنی معرفی کرده‏‌اند. قرص‏های کشف شده همگی دست ساز هستند و من در ساخت آنها نقشی ندارم و از شرکت با تماس تلفنی جهت فروش می‏‌آورند. حاضرم فاکتور ارائه کنم. از مخدر بودن آنها اطلاعی ندارم و حاضرم فروشنده را معرفی کنم. در جواب اینکه ترامادون و متادون خارج از تأیید وزارت بهداشت است گفته از افراد خیابانی تهیه کرده‏‌ام اشتباه کردم و تازه کار بودم و نمی‏دانستم. آدرس و تلفن فروشنده را ندارد و گفته مواد مصرف نمی‌‏کند.صورتجلسه توزیع مواد مخدر هم موجود است. صورتجلسه بازرسی بدنی هم هست. صورتجلسه تحویل و آزمایش نوع مواد مکشوفه به انبار هم هست.


در بازجویی علاوه بر مطالب قبلی اضافه کرده 5ـ6 ماه است به این کار مشغول می‌باشد. قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر شده و فیش حقوقی کفیل و کارت شناسایی وی موجود است. قرار قبولی کفالت صادر شده است.


دادسرا از پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب تحقیقات خواسته است:


1) اقلام مکشوفه جهت تعیین نوع، میزان، مقدار، اصالت یا عدم اصالت، قابلیت یا عدم قابلیت مصرف، ایرانی یا خارجی بودن (به تفکیک) به معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال نتیجه اخذ و ضمیمه شود.


2) در صورتی که به حسب اعلام معاونت فوق تمام یا برخی از اقلام مکشوفه خارجی اعلام شد نمونه اقلام مکشوفه با هماهنگی معاونت فوق به گمرک تهران ارسال تا ضمن ارزیابی قیمت کالا را اعلام نمایند.


3) پیرامون وضعیت اخلاقی متهم و اشتهار یا عدم اشتهار به داروفروشی یا قاچاق اقلام دارویی تحقیقات غیرمحسوس انجام شود.


4) با هدایت نامبرده نسبت به شناسایی و جلب متهم یا متهمین مرتبط با عرضه و فروشندگان اقلام اعلام شده اقدام در صورت جلب جهت انجام تحقیقات به این شعبه دلالت شود. نهایتاً پرونده ظرف 7 روز تکمیل و به شعبه ارسال گردد. متهم با قرار کفالت آزاد است.


صورتجلسه:


متهم از معرفی فروشنده اصلی عاجز است. وی به حسن و خوبی شهرت دارد و همه از قاچاق دارو و مواد او بی‏ اطلاعند.


به متهم اخذ آخرین دفاع ابلاغ شده و امکان داشتن یک وکیل نیز درج گردیده. متهم تغییر مکان داده است. آخرین دفاعش این است که اشتباه کرده و زن و فرزند دارد. عذر می‏‌خواهد و ازعطاری هم کناره‌‏گیری کرده است.


قرار جلب به دادرسی صادر شده است.


دادگاه در جلسه رسیدگی از نماینده دانشگاه علوم پزشکی نیز دعوت کرده است. به علت مرخصی رئیس شعبه و جلوگیری از اطاله دادرسی درخواست ارجاع پرونده به شعبه دیگر شد.


دانشگاه نماینده معرفی کرده است.


صورت‌جلسه دادگاه:


کپسول‏ها گیاهی است و شرکت توزیع می‏‌کند و در همه عطاری‏ها هست و من عطاری را جمع کرده‏‌ام و ناخواسته بوده و عفو کنید. الان لوازم‌‏التحریر دارم. قرار رفع نقص صادر شده به دادسرا ارجاع گردیده است.


 در صورتجلسه بازپرسی آمده با توجه به گزارش دانشگاه خارجی و قاچاقی بودن مواد منتفی است و مواد دست ساز است و پرونده با اعلام جرم ضابطین عام (پایگاه دوم پلیس فاتب) به بازپرسی ارجاع گردید و بعد نظر دانشگاه خواسته شده است. بنابراین ضرورتی به اخذ شکایت سازمان دانشگاه علوم پزشکی نیست. به دلیل لزوم تبعیت دادسرا از دادگاه مقرر می‏دارد نماینده دفتر معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت ادای توضیحات در وقت نظارت حاضر شود. گزارش دانشگاه هست که گفته مواد دست‏ سازاند و ترامادون دخالت در امر دارویی به استناد ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی و مواد آشامیدنی است و نماینده معرفی کرده است. به نماینده دانشگاه ابلاغ شده است. با الصاق در محل به متهم ابلاغ شده است. متهم تقاضای تخفیف مجازات دارد.

در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران علیه متهم دائر به مداخله غیرمجاز در امور دارویی با توجه به محتویات پرونده به گزارش معاونت دارو، غذا، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق دال بر تجویز و عرضه داروهای مذکور در پرونده نظریه کارشناسی و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده اتهام انتسابی در حد کیفر خواست در دادگاه محرز و مسلم است و مستنداً به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 و اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 79/12/10 مجلس و ماده 215 قانون مجازات اسلامی وی را به 5 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت محکوم می‏‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و تجدیدخواهی است.