1: پرونده تعدیل اجاره بها

در صورتی که مالک ملکی خواهان تعدیل اجاره بهای آن است می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی آن اقدام نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود