print-icon

دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

در صورتی که چند شخص مالک مال یا ملکی به صورت مشاع و غیر قابل تقسیم باشند، هر یک از آنان می تواند الزام به فروش مال را از دادگاه تقاضا کند. نمونه دادخواست فوق در خصوص فروش سرقفلی مشاع غیرقابل تقسیم است.
نمونه لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع را از اینجا مشاهده کنید.

ثبت نظر :