دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

در صورتی که چند شخص مالک مال یا ملکی به صورت مشاع و غیر قابل تقسیم باشند، هر یک از آنان می تواند الزام به فروش مال را از دادگاه تقاضا کند. نمونه دادخواست فوق در خصوص فروش سرقفلی مشاع غیرقابل تقسیم است.
نمونه لایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع را از اینجا مشاهده کنید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32