پرونده الزام به ايفای تعهد غير مالي (تجدیدنظر)

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، از انجام تعهدات غیرمالی خود از جمله تحویل کالا سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه صدور رأی در این موضوعات، الزام وی به ایفای تعهدات را از دادگاه تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود