شکواییه کودک آزاری

در صورتی که شخصی به هر صورت کودکی را مورد آزار جنسی قراردهد، مرتکب جرم شده و اولیای کودک می‌توانند با ارائه نمونه شکواییه کودک آزاری فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمایند.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

ثبت نظر :