2: پرونده تامین خواسته

در صورتی که خواهان دعوا قصد دارد ضمن اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز در دادگاه مطرح کند، می‌تواند نمونه پرونده فوق  را برای آشنایی بیشتر با روند رسیدگی به این درخواست در مراجع قضایی مطالعه نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود