3: پرونده مطالبه وجه سفته

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره سفته از دیگری طلبی دارد که مبلغ آن در سررسید تأدیه نشده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت مطالبه وجه سفته اقدام نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود