پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی اجرای حکم مطالبه وجه است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جرئیات موضوع اجرای حکم مزبور را درخواست نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود